สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนจ.ประจวบฯ มั่นใจ เข้าร่วม โครงการก้าวอย่างมั่นใจกับการจัดสวัสดิการภายใต้มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

ช.ส.ค.จัดโครงการ "ก้าวอย่างมั่นใจกับการจัดสวัสดิการภายใต้มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย" เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ สค.บ้านแสงอรุณ จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธุ์ โดยมีนายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต้ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต้เข้าร่วมโครงการ มีนายณัฐพิพัฒ วรฤทธิ์ ผจก.ช.ส.ค.สาขาภาคใต้ เข้าร่วม และได้รับเกียรติจากนายคันศร คมภักดี มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดสวัสดิการภายใต้ มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย

การจัดโครงการ "ก้าวอย่างมั่นใจกับการจัดสวัสดิการภายใต้มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทย" จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รู้และเข้าใจในการจัดสวัสดิการภายใต้มูลนิธิเครดิตยูเนี่ยนไทยมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีการจัดขึ้นจำนวน 12 ครั้ง ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย ช.ส.ค.หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดโครงการนี้จะทำให้การจัดสวัสดิการของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมั่นคง และสร้างความมั่นใจแก่สมาชิก

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ \\รายงาน

Search