ช.ส.ค. เปิดบ้านต้อนรับ นายชินญาฟูรู นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส จากประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดบ้านต้อนรับ นายชินญาฟูรู  นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส  จากประเทศญี่ปุ่น   เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับขบวนการเครดิตยูเนี่ยนและการมีส่วนร่วมต่อสังคม รวมประถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและการลดความยากจนในประเทศไทย  การนี้นายดาบชัย ใจสู้ศึก  ผู้จัดการใหญ่  มอบหมายให้  นางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

 

Search