ช.ส.ค. ร่วมแสดงความยินดี ชสอ. ครบรอบ 45 ปี

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วย นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ร่วมพิธีสงฆ์เจริญพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เพื่อเป็นการเผยแพร่ความเคลื่อนไหวของการดำเนินการของ ชสอ. และกิจกรรมที่สำคัญต่อขบวนการสหกรณ์ให้สหกรณ์สมาชิกและสาธรณชนได้รับทราบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560  ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ชสอ. โอกาสนี้ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสอ. ให้เกียรติต้อนรับบรรดาผู้นำเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศ พร้อมเป็นประธานในกิจกรรม ชสอ. พบสื่อมวลชน ในช่วงบ่าย จากนั้น เข้าสู่พิธีลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พร้อมเปิดโอกาสให้กับผู้นำสหกรณ์ได้แสดงความคิดเห็นในการสัมมนากำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่อไป

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค. // รายงาน

Search