ช.ส.ค. เปิดบ้านต้อนรับคณะสหพันธ์เครดิตแห่งชาติเกาหลี (NACUFOK)

วันที่ 5 กันยายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดบ้านต้อนรับคณะสหพันธ์เครดิตแห่งชาติเกาหลี (NACUFOK) จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมเยือนศึกษาดูงานพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางพัฒนาสหกรณ์ การนี้นางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่ สายพัฒนา พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

Search