ผู้บริหาร ช.ส.ค.เข้าพบประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์ เน้นย้ำดำเนินสวัสดิการเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. พร้อมด้วย นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ กรรมการดำเนินการ ,นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค., นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร,นางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา และคณะ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ (สภานิติบัญญ้ติแห่งชาติ) โดยมีพลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเรือง ประธานอนุกรรมาธิการ เป็นประธานในที่ประชุม ในการนี้มีนายนายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยเข้าปรึกษาและชี้แจงในเรื่องของ พ.ร.บ.สหกรณ์มาตรา 105 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 115 อาคาร 2 รัฐสภา

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ \\รายงาน

Search