สค.บ้านหนองสามัคคี จำกัด เยี่ยมชมการดำเนินงาน ช.ส.ค.

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) เปิดบ้านต้อนรับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนองสามัคคี จำกัด โดยการนำของ จ่าสิบเอกชาญชัย ชินชัย ประธานกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอนันต์ ประกอบของ ผู้จัดการสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมกิจการและรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการบริหารงานสหกรณ์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ช.ส.ค. สำนักงานใหญ่ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมคิด วงศ์สุนทร ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ นางพัทธ์ธีรา บุรศักดิ์วราฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการ ช.ส.ค. และนายจรัญ เอี่ยมสำอางค์ คณะกรรมการ ช.ส.ค. ชุดที่ 39 รวมถึง นายสุริยา เพชรสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้การต้อนรับบรรดาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค. // รายงาน

Search