ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. เป็นผู้แทนบริจาคอุปกรณ์ทางการเรียน แก่เด็กนักเรียนในโครงการบ่ายนี้ได้บุญ ครั้งที่ ๔

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้แทน ช.ส.ค. มอบอุปกรณ์ทางการเรียน ให้แก่โรงเรียน ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง จ.กาญจนบุรี ผ่านทางรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ โดยมีคุณสุนทรี อรรถสุข พิธีกรรายการ รับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่ด้อยโอกาสต่อไป

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค.//รายงาน

Search