คณะกรรมการและผู้บริหาร ช.ส.ค. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) นำโดยนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการระดับบริหาร มี นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และนางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา ร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร พร้อมกล่าวอาศิรวาท เนื่องในโอกาสเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง 11 NBT

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ช.ส.ค.

// รายงาน

Search