ช.ส.ค. เข้าพบ นายชัชวาลย์ คงอุดม อดีตสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) นำโดยนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ นายวิภาค ง่วนยอง กรรมการดำเนินการ พร้อมฝ่ายจัดการ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่, นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่ สายบริหาร เข้าพบ นายชัชวาลย์ คงอุดม อดีตสมาชิกวุฒิสภา และคอลัมนิสต์อาวุโส หนังสือพิมพ์สยามรัฐ หารือเพื่อขอคำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดสวัสดิการ สก.1-2 และการดำเนินงาน ของ ช.ส.ค.

                                                                                                              แผนกประชาสัมพันธ์//รายงาน

Search