กระทรวงสหกรณ์และบรรเทาความยากจน ประเทศเนปาล เข้าศึกษาดูงาน ช.ส.ค.

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงสหกรณ์และการบรรเทาความยากจนจากประเทศเนปาล จำนวน 11 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน การนี้นางเครือวัลย์ ชลนัย รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา พร้อม นางสาววสุธิดา ภูดิศบุญญินท์ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมศูนย์กลางเทวา ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

Search