ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.เข้าร่วมประชุม การจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและส่งให้กระทรวงการคลังดำเนินการต่อไป โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้นำจากสหกรณ์และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ///รายงาน

Search