ประกาศ : รับสมัครงาน และรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

 

ตำแหน่ง รายละเอียด จำนวน (อัตรา) ว.ด.ป. รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบคัดเลือก
1. เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์

2. พนักงานยานพาหนะ
1

1
28 สิงหาคม 2560
-
11 กันยายน 2560 
3 ตุลาคม 2560

Search