ประกาศ : รับสมัครงาน และรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

รายชื่อ   วันที่เริ่มขึ้นทะเบียน วันสิ้นสุด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีสำรองสรรหาเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. ระดับปฏิบัติการ 22 สิงหาคม 2559 22 สิงหาคม 2560 

 

ตำแหน่ง รายละเอียด จำนวน (อัตรา) ว.ด.ป. รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบคัดเลือก
1. เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ สังกัด ชสค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 2  6 ก.ค. 60 -
20 ก.ค. 60

Search