ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ช.ส.ค ระดับปฎิบัติการ

 

ตำแหน่ง รายละเอียด จำนวน (อัตรา) ว.ด.ป. รับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ประกาศผลสอบคัดเลือก

1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

2. เจ้าหน้าที่นิติกรและติดตามหนี้

3. เจ้าหน้าที่เทคนิคคอมพิวเตอร์

4. พนักงานยานพาหนะ

1

1

1

1

8 พฤศจิกายน 60
-
22 พฤศจิกายน 60 
24 พฤศจิกายน 60

                 

               

 

Search