ประกาศ เอกสาร  กำหนดดูสถานที่ กำหนดยื่นซอง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมนุมสหกรณ์ ฯ สาขาภาคตะวันออก 27 ต.ค. 61
เวลา 10.00 น.
29 ต.ค. 61
เวลา 10.00 - 12.00 น.

Search