ประกาศ เอกาสาร  วันที่ซื้อเอกสาร กำหนดยื่นซอง
ประกวดราคาขายที่ดิน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัด สงขลา 31 พ.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 31 ก.ค. 61
09.00 - 12.00 น.
ประมูลที่ดิน อำเภอโพนทราย จังหวัด ร้อยเอ็ด 31 พ.ค. 61 - 31 ก.ค. 61 31 ก.ค. 61
09.00 - 12.00 น.

Search