ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ช.ส.ค. หน้าแรก

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ ก.ค. 61
  จำนวน CU 1,181      แห่ง
  สมาชิกรวม 1,241,251      คน
  สินทรัพย์รวม 70,756      ล้านบาท
  ลูกหนี้เงินกู้รวม 53,920      ล้านบาท
  เงินรับฝากรวม 21,697      ล้านบาท
  ทุนเรือนหุ้นรวม 29,065      ล้านบาท
     รายละเอียด

บริการของเรา

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

บุคคลทั่วไป การจัดตั้งกลุ่ม/
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ผลิตภัณฑ์ของ ช.ส.ค

ผลิตภัณฑ์ของ ช.ส.ค

เงินฝาก หุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงิน
สินเชื่อ สวัสดิการ
สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

สินค้า ช.ส.ค. / บริการห้องประชุม /
บริการห้องพักให้กับสมาชิกและ
หน่วยงานที่สนใจ
อบรม / สัมมนา

อบรม / สัมมนา

โครงการอบรม โครงการศึกษาด้วยตนเอง บทความทางวิชาการและอื่นๆ
40 ถนน รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทร. 0-2373-0020-1 โทรสาร 0-2373-0022 E-Mail: cult@cultthai.coop
เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ปิดทำการ : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
@2018 Create by CULT IT

Search