ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ช.ส.ค. หน้าแรก

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ ส.ค. 60
  จำนวน CU 1,173      แห่ง
  สมาชิกรวม 1,310,838      คน
  สินทรัพย์รวม 69,028      ล้านบาท
  ลูกหนี้เงินกู้รวม 51,747      ล้านบาท
  เงินรับฝากรวม 20,993      ล้านบาท
  ทุนเรือนหุ้นรวม 27,755      ล้านบาท
     รายละเอียด

บริการของเรา

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

บุคคลทั่วไป การจัดตั้งกลุ่ม/
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ผลิตภัณฑ์ของ ช.ส.ค

ผลิตภัณฑ์ของ ช.ส.ค

เงินฝาก หุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงิน
สินเชื่อ สวัสดิการ
สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

สินค้า ช.ส.ค. / บริการห้องประชุม /
บริการห้องพักให้กับสมาชิกและ
หน่วยงานที่สนใจ
อบรม / สัมนา

อบรม / สัมนา

โครงการอบรม โครงการศึกษาด้วยตนเอง บทความทางวิชาการและอื่นๆ
40 ถนน รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทร. 0-2373-0020-1 โทรสาร 0-2373-0022 E-Mail: cult@cultthai.coop
เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ปิดทำการ : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
@2017 Create by CULT IT

Search