ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหาร ช.ส.ค. หน้าแรก

สถิติสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ

สถิติ CU ทั่วประเทศ ณ ต.ค. 61
  จำนวน CU 1,181      แห่ง
  สมาชิกรวม 1,246,582      คน
  สินทรัพย์รวม 71,241      ล้านบาท
  ลูกหนี้เงินกู้รวม 54,529      ล้านบาท
  เงินรับฝากรวม 21,861      ล้านบาท
  ทุนเรือนหุ้นรวม 29,923      ล้านบาท
     รายละเอียด
40 ถนน รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทร. 0-2373-0020-1 โทรสาร 0-2373-0022 E-Mail: cult@cultthai.coop
เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ปิดทำการ : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
@2018 Create by CULT IT

Search