ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

บุคคลทั่วไป การจัดตั้งกลุ่ม/
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ผลิตภัณฑ์ของ ช.ส.ค

ผลิตภัณฑ์ของ ช.ส.ค

เงินฝาก หุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงิน
สินเชื่อ สวัสดิการ
สินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ

สินค้า ช.ส.ค. / บริการห้องประชุม /
บริการห้องพักให้กับสมาชิกและ
หน่วยงานที่สนใจ
อบรม / สัมนา

อบรม / สัมนา

โครงการอบรม โครงการศึกษาด้วยตนเอง บทความทางวิชาการและอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
MLR 5.75%
MOR 7.00%
ผิดนัด 2 งวดขึ้นไป 10.00%
ผิดนัดสัญญาสิ้นสุด 12.00%
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และฝากประจำ
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน
40 ถนน รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทร. 0-2373-0020-1 โทรสาร 0-2373-0022 E-Mail: cult@cultthai.coop
เปิดทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. ปิดทำการ : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
@2017 Create by CULT IT

Search